Competenties

Competenties

Kop daan

Daan Brak
Algemeen Directeur

Competenties van
onze Medewerkers

Met de genoten opleidingen en ervaringen heeft Brak Bouwadvies verschillende non-profit organisaties en particuliere instanties ondersteund bij de vergunningverlening, bouwplantoetsing, handhaving, bouw- en brandveiligheidinspecties, beleids en juridische procedures. Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en projectmatig werken zijn voor ons vanzelfsprekende competenties binnen de verschillende opdrachten. Van al de werkgevers hebben wij dan ook een sublieme referentie. Wij zijn breed inzetbaar en onze kernkwaliteiten liggen in resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, collegialiteit, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme.

logo-png.png

Overtuigingskracht

De ander overtuigen voor een bepaald standpunt of visie; trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

logo-png.png

Strategisch denken

Vanuit een visie of missie kunnen bijdragen welke aanpak nodig is om de doelstelling te kunnen realiseren.

logo-png.png

Ontwikkelen

Kansen en mogelijkheden zien en deze op een innovatieve wijze omzetten in nieuw beleid, nieuwe producten of diensten. Hiervoor originele ideeën gebruiken en zich losmaken van traditionele opvattingen.

logo-png.png

Omgevingsbewust

Gevoel hebben voor wat er zich in de omgeving afspeelt; zich bewust zijn van de invloed en gevolgen van het eigen handelen op de omgeving; begrip tonen voor de (politieke) context waarin het werk wordt uitgevoerd en de (politieke) belangen die aan de resultaten van het werk gekoppeld zijn.

logo-png.png

Persoonlijke kracht

Sociale vaardigheden combineren met mensgerichte en empathische eigenschappen met de focus op het te behalen resultaat.

logo-png.png

Politieke vaardigheid

In staat zijn adequaat om te gaan met de politieke context en deze effectief te beïnvloeden. De kennis gebruiken als adviseur met een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.

logo-png.png

Overtuigingskracht

De ander overtuigen voor een bepaald standpunt of visie; trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

logo-png.png

Strategisch denken

Vanuit een visie of missie kunnen bijdragen welke aanpak nodig is om de doelstelling te kunnen realiseren.

logo-png.png

Ontwikkelen

Kansen en mogelijkheden zien en deze op een innovatieve wijze omzetten in nieuw beleid, nieuwe producten of diensten. Hiervoor originele ideeën gebruiken en zich losmaken van traditionele opvattingen

logo-png.png

Omgevingsbewust

Gevoel hebben voor wat er in de omgeving speelt; zich bewust zijn van de invloed en gevolgen van het eigen handelen op de omgeving; begrip tonen voor de (politieke) context waarin het werk wordt uitgevoerd en de (politieke) belangen die aan de resultaten van het werk gekoppeld zijn.

logo-png.png

Persoonlijke kracht

Sociale vaardigheden combineren met mensgerichte en empathische eigenschappen met de focus op het te behalen resultaat.

logo-png.png

Politieke vaardigheid

In staat zijn adequaat om te gaan met de politieke context en deze effectief te beïnvloeden. De kennis gebruiken als adviseur met een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op